تبليغات


هاي کاربري و نمايندگي و شماره هاي اختصاصي

سطوح کاربری

برای ایجاد وبلاگ نیاز به پرداخت هزینه است.

هزینه یا به صورت ماهانه و هر ماه مبلغ ۵۰۰۰ تومان یا به صورت یک بار برای همیشه مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان دریافت میشود.این هزینه جهت نگهداری اطلاعات و هزینه سیستم و جلوگیری از ثبت وبلاگ های اسپم و تبلیغاتی میباشد.

سطح قیمت  
پرداخت هزینه به صورت ماهانه 50,000.00€ per ماه. انتخاب
هزینه ثبت نام یک بار حالا 500,000.00€. انتخاب

←بازگشت به صفحه اصلی